நண்பன் தேர்வுக்கான தேவைகள் ❤ (Qualifications required for a friendship)

யாருக்கு வேண்டும் உங்கள் பணம், புகழ், பலம் மற்றும் அதிகாரம் அதை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ! உங்களிடம் உள்ளதா அனுபவப் பாடங்கள் எதார்தக் கதைகள் மென்மையான உள்ளம் ஒயாக் கனவுகள் மற்றும் இயர்கையின் ரசனை அப்படியெனில் நீங்கள் என் நண்பன் ! இப்படிக்கு Prasha 👑

Miracles do happen…

One fine morning, it almost felt like coming out of amnesia. I suddenly remembered a lost friend. The one who was just as weird as me ! When girls cared to beautify them we raced in a scooter, when they were busy making boy friends and engaged in giggles we were just excited about theContinue reading “Miracles do happen…”